Kriogenika in LNG

LNG (utekočinjeni zemeljski plin) je zemeljski plin, ki se ohladi na -260 ° Fahrenheita, dokler ne postane tekočina in se nato shrani pri v bistvu atmosferskem tlaku. Pretvorba zemeljskega plina v utekočinjeni zemeljski plin, postopek, ki zmanjša njegovo prostornino za približno 600-krat. UZP je varna, čista in učinkovita energija, ki se po vsem svetu uporablja za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida

NEWSWAY ponuja celotno paleto rešitev za kriogene in plinske ventile za verigo utekočinjenega zemeljskega plina, vključno s predhodnimi zalogami plina, napravami za utekočinjanje, rezervoarji za UZP, nosilci utekočinjenega zemeljskega plina in uplinjanjem. Zaradi težkih delovnih pogojev morajo biti ventili zasnovani s podaljškom, vijačnim pokrovom, požarno varnim, antistatičnim in odpornim steblom.

Popolne rešitve ventilov

Vlaki, terminali in prevozniki za UZP

Utekočinjeni helij, vodik, kisik

Aplikacije za superprevodnost

Vesoljska

Fuzijski reaktorji Tokamak

Glavni izdelki:

Kriogeni ventili

Ventili z nizko temperaturo

Zaporni ventil

Globe ventil

Kroglični ventil