Analiza trga izdelkov kitajskih zapornih ventilov

Kitajski zaporni ventil analiza trga izdelkov

Na podlagi analize domače in tuje tehnologije ventilov ter povpraševanja na trgu doma in v tujini se v zadnjih letih proučuje razvojni trend in naložbena usmeritev industrijske armature ter visoke in nove tehnologije industrije ventilov. Zlasti zaporni ventili, metuljni ventili, krožni ventili, reducirni ventili, krogelni ventili, povratni ventili

1. Ventili za naprave za vrtine nafte in zemeljskega plina.

2. Ventili za naftovode in zemeljski plin na dolge razdalje.

3. Ventili za jedrsko energijo.

4. Oljni ventili na morju.

5. Ventili za petrokemično in električno energijo.

6. Ventil za zaščito okolja.

7. Ventili za metalurške sisteme.

8. Ventil za industrijo glinice.

9. Ventili za velike kemične tovarne.

10. Ventili za urbano gradnjo.


Čas objave: 24. november 2021